historie

Skoba

Jako většina místních kapel vznikla i SKOBa rozpadem jiného uskupení a následným osamostatněním několika jeho členů. K této celkem banální epizodě došlo někdy v druhé polovině osmdesátých let minulého století. Zakládající odpadlíky Tomáše Jakla (mandolína), Jirku Proška (kytara) a Vaška Veselého (housle) doplnil na Kladno životem odvátý Zdeněk Bydžovský (banjo) a tím, kdo tvrdil muziku se bezprostředně po návratu z vojny stal Michal Lavička (kontrabas).
Skupina Kamarádů Okouzlená Bluegrassem (odtud onen nejasný název SKOBa) se tuto muziku snažila aktivně provozovat, ale s odstupem viděno nijak úspěšně. Ovšem s o to větším nadšením. Nepravidelné hraní před různým typem veřejnosti jsme kombinovali s pravidelnou účastí na základních kolech Porty. Zásadní změnu do fungování kapely přinesla listopadová revoluce, která ve svém víru zcela pohltila banjistu Zdenka a na jeho místo po krátkém hledání nastoupil Petr Seidl. Ačkoli byl se svými patnácti lety suverénně nejmladším členem, byl současně také jediným opravdovým muzikantem.
Především jeho přispěním se celá kapela vydala na pomalou, ale vzestupnou dráhu daleko více směřující k opravdovému bluegrassu. Za její naprostý vrchol by se asi dalo právem označit komponované vystoupení „Podíl bluegrassu na polidštění opice" se kterým SKOBa skoro vyhrála divácké hlasování na oblastním kole Porty v Berouně. Asi to bylo v roce 1997, ale možná také ne. A potom nám nějak přestaly ladit nástroje a trošku i lidské vztahy. Výsledkem tohoto rozkladného procesu byl Bankrot.
Děkuji touto cestou všem, kdo za těch skoro deset let ve SKOBě hráli, případně jí vydrželi poslouchat.
Jirka Prošek